3 تير 1400
1 2
  • آیا می دانید: عدم رعایت تعرفه خدمات مهندسی(کاهش یا افزایش) موجب محکومیت انتظامی می شود.

  • ناظر ساختمان باید جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با (شرکت بیمه ) بعمل آورد.

  • قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی و بدنی از طرف ناظر بدون موافقت کتبی(شرکت بیمه) فاقد اعتبار است.

  • ناظر ساختمان موظف است وقوع هرگونه حادثه را حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع (شرکت بیمه) برساند.

  • آیا میدانید،قلاب دستگاهها و وسایل بالابر ساختمان باید مجهز به شیطانک(ضامن ایمنی)باشد تا مانع جداشدن اتفاقی بار از آن گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • اطراف باز راه پله های موقت باید بلافاصله بعداز برپایی و نصب ، با حفاظ مناسب محافظت شود. مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان (بند ۱۲-۷-۴-۲ و ۱۲-۵-۲)-واحد حقوقی سازمان
  • براساس بند10آيين نامه انظباطی سازمان،هرگونه جابجايی محل سکونت اعضای محترم ازاستان،می بايست اعلام ودرسيستم سازمان ثبت گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • عدم رعايت درز انقطاع بر اساس نقشه های مصوب،علاوه بر محکوميت های انتظامی،منجر به محکوميت های قضايی نيز می گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانید که غالب آرا محکومیت های شورای انتظامی ناشی از عدم ثبت به موقع گزارش تخلفات در مراجع صدور پروانه و سازمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانیدکه یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
آرشیو اخبار

باید ها و نباید های حرفه ای
بازتاب های خبری سازمان
خلاصه آمار سایت

افراد آنلاین:Label

بازدید امروز:486

بازدید کل:64275692

بازدید ماهانه:2961

مجله دانش نما مکاتبات الکترونیکی (گیشه) سامانه غیر حضوری اعضا تمدیدید عضویت غیرحضوری

شورای انتظامی

ليست اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان اصفهان به شرح زير می باشد :

اعضای شورای انتظامی

 

ردیف نام و نام خانوادگي
1 دكتر محمود محمود زاده
2 سيد جواد اميران
3 سيد رضا متولي امامي
4 احمد اكبري
5 آقاي محمد محمدی(عضو حقوقدان)

 

اهم وظايف شورای انتظامی به شرح ذیل می باشد :

شورای انتظامی استان مرجع رسيدگی به شکايات ودعاوی اشخاص حقيقی وحقوقی درخصوص تخلفات حرفه ای انضباطی وانتظامی مهندسان وکاردانهای فنی عضو نظام مهندسی استان ويا دارندگان پروانه اشتغال می باشد .
کليه اشخاص حقيقی وحقوقی اعم از صاحب کار زيانديده ازتخلف دستگاهها وسازمانهای دولتی و وابسته به دولت يا غير دولتی يا نهادهای انقلاب اسلامی شهرداريها وموسسات عمومی وبطور کلی هر شخصی که درمورد هر يک از اعضای نظام مهندسی استان يا دارنده پروانه اشتغال شکايتی در مورد تخلفات انضباطی انتظامی ويا حرفه ای وی داشته باشد می تواند شکايت خود را بطور کتبی وبا درج مشخصات وشرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد ومدارک مربوط به دبير خانه نظام مهندسی استان ارسال يا تحويل نمايد .

تبصره 1-رسيدگی به تخلفات اشخاصی که براساس قئانين قبلی دارای پروانه اشتغال هستند ولی هنوز عضويت نظام مهندسی استان رادارا نمی باشند درصلاحيت شورای انتظامی استان است .

تبصره 2-درصورتيکه مشتکی عنه عضو نظام مهندسی استان ديگری غير ازنظام مهندسی استان واصل کننده شکايت باشد نظام مهندسی استان محل وقوع تخلف صالح برای رسيدگی به شکايت است .

تبصره 3-به شکايات واصل شده که بدون امضا ونام ونشانی کامل شاکی باشد ترتيب اثرداده نخواهد شد.

تبصره4-هيات مديره می تواند درصورت اطلاع ازوقوع تخلف بدون دريافت شکايت راساٌ نيز به شورای انتظامی استان اعلام شکايت کند .